تست

هدف از ساخت این ویدیو برای شرکت Volvo، این بود که به مخاطبانش نشان دهند که چقدر راندن یک کامیون آسان است. زیرا همه گمان می‌کنند که رانندگی کامیون برای عموم سخت و دارای اصول و قواعد خاص است. چگونه؟ به وسیله یک دختر ۴ ساله این آزمون انجام شد!
برای تست یک کامیون، چه کسی می‌تواند بی‌ملاحظه‌تر و بی‌پرواتر از یک راننده ۴ ساله باشد؟! این سوال معاون رئیس شرکت ولو بود! پس از مطرح شدن این سوال برای ساخت این تبلیغ، تصمیم بر تولید این ویدئو گرفته شد و سوفی تمام لذت رانندگی در تالاب، خندق عمیق، و ساختمان‌های بتنی را تجربه کرد و نشان داد رانندگی با این غول آهنی خیلی خیلی راحت است.

متون آخر ویدیو:

ولو FMX سخت ترین کامیونی است که ما تا به حال ساخته‌ایم!
و حالا با کنترل کشش اتوماتیک
تست رانندگی به وسیله حرفه‌ای ترین‌ها در فضایی کاملا محدود انجام شد
سوفی و خدمه در یک فاصله امن نگه داشته شدند
تمام ساختمان ها خالی, قفل و مهر و موم شد